liandersson

Palkansaaja, miksi äänestät kokoomusta?

Tällä viikolla pidetään hallituksen puoliväliriihi, jossa hallituspuolueet linjaavat talouden suuntaviivoista hallituskauden loppuun. Konkreettisia päätöksiä on odotettavissa kehysriihessä maaliskuussa.

 

Keskustelu taloudesta on käynyt kiivaana jo monta kuukautta. Suomalainen oikeisto (sekä kokoomuslaiset demarit Vartiainen ja Sailas) ovat tehneet parhaansa pohjustaakseen julkista keskustelua ennen puolivälitarkastelua ja kehysriiheä lietsomalla paniikkia julkistalouden tilasta ja esittämällä milloin mitäkin vaatimuksia työntekijöiden aseman heikentämisestä.

 

Suomen konsensushakuisessa ilmapiirissä moni asia jaksaa yllättää, mutta viimeaikaiset ulostulot ovat taas saaneet pohtimaan yhtä häkellyttävimmistä asioista. Tämä on kokoomuksen suosio palkansaajien keskuudessa. Siinä ei ole paljoakaan järkeä duunarin itsensä kannalta, sillä kokoomuksen työmarkkinapolitiikka ei tarjoa mitään palkansaajien eikä hyvinvoinnin parantamiseksi, päinvastoin.

 

Oikeisto haluaa murentaa hyvinvointivaltion rahoituspohjan

 

Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa työnantajien verojen laskemista 40% esittämällä yhteisöverotuksen shokkilaskua 15 prosenttiin. Melkein 10 prosenttiyksikön yhteisöveron lasku kerralla jättäisi valtion budjettiin muutaman miljardin kokoisen reiän, minkä EK tietenkin jättää mainitsematta. Ei ole myöskään mitään takeita siitä, että yhteisöveron lasku houkuttelisi uusia investointeja. Vientiteollisuuden ongelmat johtuvat kilpailukykyä enemmän Euroopan taantumasta, joka johtuu rahaliiton rakenteista ja epätasapainoista unionin sisällä.

 

Syventääkseen julkistalouden kriisiä ja kestävyysvajetta EK sanoo ei Windfall-verolle ja pääomaverotuksen korotuksille vaikka pelkästään verovapaiden osinkotulojen verovapauksien poistaminen toisi monta sataa miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi harmaan talouden sekä talousrikollisuuden seurauksena valtio menettää arviolta viisi miljardia vuositasolla.

 

Tulonjakoon puuttumisen ja rahoituspohjan laajentumisen sijaan EK vaatii työnantajille 40 % veronalennusta ja kaikkia muita suomalaisia joustamaan ja osallistumaan "yhteisiin" talkoisiin. Vastaavanlaiseen ideologiseen härskiyteen ei Suomessa törmää minkään muun tahon ulostuloissa.

 

Vieläkin törkeämpää on, että kun kokoomuksenkin kannattama talouskuri ja julkistalouden leikkaukset osoitetaan toimimattomaksi tavoitteisiinsa nähden taloustieteilijöiden toimesta sekä Kreikan esimerkin kautta, Olli Rehn pyytää päättäjiä ja tiedeyhteisöjä olemaan näistä tutkimustuloksista hiljaa julkisessa keskustelussa. 

 

Kokoomus ajaa pienempiä palkkoja

 

Suomi on parantanut sijoituksiaan kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa. Tästä huolimatta kokoomuslaisten miehittämät “riippumattomat asiantuntijatahot” kuten EK, Suomen yrittäjät, Veronmaksajien keskusliitto ja Finanssialan keskusliitto kokoomuslaisen pääministerin ja kokoomustaustaisen presidentin rinnalla ovat viikoittain vaatineet työmarkkinapoliittisia ratkaisuja kilpailukyvyn parantamisen nimissä. Esitykset osoittavat joko puhdasta ymmärtämättömyyttä työelämän realiteeteista tai erittäin häikäilemätöntä suhtautumista hyvinvoinnin turvaamiseen.

 

Esimerkiksi Vartiainen kannattaa työvoiman tarjonnan lisäämistä matalapalkkatyön lisäämisellä ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla haluaa nollakorotuslinjaa palkkoihin. Palkkojen leikkauksiin ei edes kokoomuslaiset ole olleet valmiita, koska se vaikuttaa suoraan kotimaisen kysynnän pienentymiseen, suomalaisten firmojen ongelmien kasvuun ja taantuman syvenemiseen ja pitkittymiseen. Kokoomuslaiset yrittävätkin esittää nollakorotukset “kompromissina”, vaikka tosiasiallisesti palkkamalttikin vähentäisi inflaation verran työntekijöiden reaaliansioita ja ostovoimaa, millä olisi negatiivinen vaikutus kysyntään.

 

Harva on myöskään nostanut esille nollakorotusten vaikutusta työvoimaintensiivillä matalapalkka-aloilla. Hoiva-ala on hyvä esimerkki alasta, jossa matala palkkataso vaikuttaa negatiivisesti koulutetun työvoiman saantiin, vaikka työvoimapula onkin kova.

 

Kokoomus ajaa pidempiä työuria

 

Jyrki Kataisen päävaatimus ennen kehysriiheä on ollut työmarkkinapoliittiset uudistukset, joilla saadaan työuria pidennettyä. Demari Vartiainen sen sijaan on kunnostautunut vaatimalla palkanalennuksia eläkeläisille, eli työntekijöille, joiden “tuottavuus” on Vartiaisen mukaan laskenut. EK on jo pitkään liputtanut eläkeiän nostoa keinona pidentää työuria ja se saa luonnollisesti tukea myös kokoomuksen piirissä.

 

Jos työuria halutaan tosiasiallisesti pidentää, tulee resurssit suunnata työttömyyden ja työkyvyttömyyden hoitoon eläkeiän alarajan nostamisen tai opiskelijoiden kyykyttämisen sijaan. Tämän on tilastokeskuskin tuonut esiin osoittamalla, että työurien pidentämisellä alku- tai loppupäästä olisi vain marginaalinen vaikutus taloudelliseen huoltosuhteeseen. Sen sijaan 30–44-vuotiaiden työllisyysasteet eivät ole nousseet 1990-luvun lamaa edeltäneelle tasolle. Suomessa tulee siksi keskittyä uusien työpaikkojen luomiseen erityisesti teollisuuteen, pk-yrityksiin ja palvelualoille. Perustulo olisi oikea rakenteellinen uudistus, jolla pienyrittäjien sosiaaliturvaa parannetaan ja jolla on positiivisia vaikutuksia suomalaisten innovaatioiden syntyyn.

 

Eläkeiän alarajan mekaanisella nostolla ei myöskään puututa niihin ongelmiin, jotka johtavat ennenaikaiseen eläköitymiseen ja nykyiseen tilanteeseen, jossa kaikkien eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on 60,5 vuotta, vaikka joustava eläkeikä työeläkkeen osalta on 63–68 vuotta. Tähän puuttumiseksi keskeistä on parantaa ihmisten työhyvinvointia ja työssä jaksamista, muun muassa varmistamalla julkisten sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden riittävä rahoitus ja saavutettavuus.

 

Työssäkäyvien ja työttömien välisen kuilun umpeen kuromisen sijaan halutaan patistaa työelämässä olevat paiskimaan töitä entistä enemmän ja entistä pitempään, kun muut jäävät kokonaan ilman töitä ja syrjäytetään kokonaan työmarkkinoilta. Työajan lyhentäminen keinona pidentää työuria ja jakaa työtä tasaisemmin jätetään jopa ay-liikkeen taholta keskustelun ulkopuolelle. Valtiovarainministeriön virkamiehiä tai EK:n Lasse Laatusta ei yksinkertaisesti kiinnostaa työelämän parantaminen tai työttömien tilanne, vaan saman uusliberaalin politiikan vahvistaminen mitä on ajettu 1990-luvun lamasta lähtien.

 

Kokoomus ajaa huonompaa työelämää

 

Kokoomus kunnostautui myös esittämällä palkatonta karenssipäivää sairausajalle, minkä se kopioi Ruotsista. Se tarkoittaisi, että sairausloman ensimmäinen päivä olisi työntekijälle palkaton, ja siitä seuraavina kahtena viikkona työntekijä saisi 80 % palkasta. Esityksen tavoittena on sairauspoissaolojen vähentäminen. Ruotsista ei kuitenkaan ole saatavilla minkäänlaista näyttöä siitä, että karenssipäivä tosiasiallisesti vähentäisi sairauspoissaoloja. Suomessa tullaan jo nyt usein sairaana töihin, joten karenssipäivän tosiasiallinen vaikutus olisi palkanalennuksena toiminen. Tämä iskee varsinkin pienituloisiin palkansaajiin ja nostaa kynnystä jäädä sairauslomalle entuudestaan.

 

Työnantajapuoli ei myöskään ole suostunut pitämään raamiratkaisun yhteydessä sovitusta kolmen päivän koulutusoikeudesta kiinni. Mahdollisuus jatkokouluttautumiseen on tärkeää varsinkin aloilla, joissa työntekijöillä ei välttämättä ole alaan soveltuvaa koulutusta, hyvänä esimerkkinä kaupan ala. Koulutusoikeus tarkoittaa työntekijöille mahdollisuutta edetä urallaan, kartoittaa kokemusta ja kasvattaa ansiotulojaan. Työmarkkina-osapuolia lamaaannuttava kiista koskee kuitenkin ensisijaisesti sitä, että jo sovittua asiaa ei olla työnantajapuolella valmiita toteuttamaan. Ammattiliitto Pron puheenjohtajan mielestä työnantajaosapuolen piittaamattomuus sopimuksesta ja haluttomuus pitää kiinni tärkeässä raamiratkaisussa sovituista asioista on verrattavissa sopimusyhteiskunnan vetämiseen pöntöstä alas.

 

...ja kokoomusnuoret koko työehtosopimusjärjestelmän romuttamista.

 

Tämä kaikki ei kuitenkaan ole mitään verrattuna siihen, mitä kokoomusnuoret haluaa. Lapualla (sic!) koolla olleet kokoomusnuorten Hämeen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan piirijärjestöjen puheenjohtajat vaativat koko sitovan työehtosopimusjärjestelmän romuttamista, koska työehtosopimukset heidän mielestään ehkäisevät työttömyyden hoitoa.

 

Käytännössä tämä linjaus tarkoittaa, että kokoomusnuoret haluavat paikallista sopimista mahdollisimman laajalle. Vähimmäispalkkatasot syöksyisivät laskuun ja työntekijäryhmien väliset palkkaerot kasvaisivat merkittävästi. Tavoitteelle sukupuolten välisestä palkkatasa-arvosta voisi heittää jäähyväiset heti. Tällainen politiikka on kaikkea muuta kuin yhteiskunnallista vakautta tai kasvua ylläpitävää.

 

Käytännössä kokoomusnuorten haaveilemaa työelämää toteuttavat jo nyt vuokratyöyritykset, joiden kasvua ei taantuma rajoita. Yksi esimerkki on vuokratyöntekijöitä välittävän Duunipaikka oy:n toiminta: Firma työllisti pitkään muuttoalan työntekijöitä työehtosopimuksen alittavilla palkoilla, ja jätti ilman töitä oikeuksiaan vaatineen työntekijän. Firma on kertonut saaneensa toimintaohjeita henkilöstöpalveluiden liitolta, joka Eteläranta 10:stä käsin manipuloi selvityksiä vuokratyöstä.

 

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä oikeiston ajamasta työmarkkinapolitiikasta. Käytännössä sen voi kiteyttää kolmeen kärkivaatimukseen: enemmän töitä, vähemmän palkkaa ja vähemmän veroja.

 

Kokoomus on omalla politiikallaan ollut mukana rapauttamassa hyvinvointipalveluiden rahoituspohjaa, lisäämässä työpaikkojen menetystä ja pahentamassa kestävyysvajetta. Kaiken lisäksi kokoomuksen lääkkeet kestävyysvajeen ratkaisemiseen ovat tismalleen samat, joilla se on aiheutettukin. EK:n ja kokoomuksen ajamien leikkauksien ja työntekijöiden aseman heikennysten seurauksena julkistalous ajetaan niin ahtaalle, ettei lopulta jäljelle jää muita keinoja kuin leikata, irtisanoa, pidentää työuria, yksityistää ja kyykyttää.

 

Tällaisen politiikan laaja kannatus työntekijöiden piirissä ei siksi lakkaa hämmästyttämästä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

19Suosittele

19 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (140 kommenttia)

keke keskinen

Koska en ole sosiaalipummi?
Suurempi kysymys onkin Li se, että miksi kukaan työssä käyvä äänestäisi vasemmistoliittoa?

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

Aikamoista omistautumista omalle puolueelle, jos sanoo että "kaikki muut paitsi kokoomuksen äänestäjät ovat sosiaalipummeja". Ehkä tarkoituksellisesti kärjistäen sanottu, mutta hurjaa silti. Tällaista intohimoa oman uskomusjärjestelmän politisointiin joutuisi hakemalla hakemaan niistäkin valtioista joissa diktaattoripuolueen valta-aseman kritisointi johtaa kuolemantuomioon. Ehkä aito hurahtaneisuus on vaan voimakkaampaa.

keke keskinen

Joo anteeksi kyllähän tuosta saa sen kuvan, että olisin joskus kokoomusta äänestänytkin, en ole ikinä kyllä näin tehnyt.
Vastaukseni oli vain Li Anderssonille, jonka mielestä vasemmistoliitto on työväenpuolue.
Ja jos minun työssä käyvänä pitäisi valita kumpaa lähden äänestämään, kokoomusta vai vasemmistoliittoa, niin kyllä aina tulisin kokoomusta äänestämään näin duunarina.
Vaikka tosin olisihan se "massit massoille" ideologia ihan jees, vaikka sillä tehtäisiinkin Suomesta Kreikka.
Minä en vain ole niin helvetin itsekäs idiootti joka ajattelee vain omaa napaansa.
Minä haluan, että lapsillanikin on mahdollisuus työllistyä ja menestyä elämässään töitä tekemällä.

Ossi Onni Vastaus kommenttiin #18

Kehota jälkipolvea pankkialalle. Muuta työtä ei kokoomuksen (eikä sen puolin vasemmistoliitonkaan) yhteiskunnassa tule juuri olemaan.

keke keskinen Vastaus kommenttiin #45

Niin jos pitää 2 p*skasta valita, niin itse valitsen sen vähemmän p*skan
Mitens sielä?

Merja Heikka Vastaus kommenttiin #18

Kyllä miekin valitsisin ennemmin Kokoomuksen kuin nyky-Vasemistoliiton. Vaikka osittain ne ovatkin sama paska eri paperissa, niin Vasemistoliitto on ajautunut poteroihinsa, ja sellainen ei ole nykyaikaa. Tosin he ovat kyllä joustavia heti vaalisaarnojensa jälkeen. Tämä propaganda-osasto on tarkoitettu vain tyhmälle rahvaalle, jolta ääniä ja vaikutusvaltaa ja sen tuomaa rahakasta oksaa ollaan vailla.

Nyky-Kokoomuksessakin on kyllä minusta mennyttä se, mikä siinä ennen oli hyvää. Jonkinlainen isänmaallisuus ja rehtiys.

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson Vastaus kommenttiin #18

Millä tavalla vasemmistoliiton politiikka on duunarin kannalta huonoa? Vasemmistoliitto ajaa muun muassa parempia työehtoja, joukkokanneoikeutta liitoille, oikeudenmukaista veropolitiikkaa, harmaan talouteen puuttumista ja työllisyyden lisäämistä (esim päätös TUI-alusten suhteen). Kokoomuksen agenda luettelin jo.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson Vastaus kommenttiin #237

"Millä tavalla vasemmistoliiton politiikka on duunarin kannalta huonoa?"

Vastaus on jotakuinkin sama, kuin vastaus alkuperäisen otsikon kysymykseen. Tuossa tulikin jo tärkeä seikka ylempänä "se ei ole nykyaikaa". Kokoomus on saanut rauhassa määritellä sen mitä nykyaika on. Sen voi lukea vaikkapa Himasen raportista tai Apusen kolumneista. Nykyaika on dynaamisuutta, kilpailukykyä ja kasvua. Nykyaika on sitä, että kun oikein antaa elinkeinoelämälle periksi, niin voi tuudittua siihen uskoon, että lapsillemme tai lastenlapsille tippuu murusia sitten joskus.

Eerikki Perälähde Vastaus kommenttiin #237

Vasemmistoliiton politiikka on duunarin kannalta siinä mielessä huonoa, ettei se turvaa sitä tärkeintä, eli työllistymistä.

Vasemmistoliiton ajatus on pelkästään jakaa sitä kakkua mahdollisimman paljon kaikille, ennenkuin kakkua on edes leivottu. TUI-alustenkin suhteen työllisyyttä ylläpidetään vain verovaroin, joka ei millään lailla ole kestävää politiikkaa. Ainoastaan yksityisestä tuotannosta tulee oikeita verotuloja, raha ei yllättäin kasva valtion budjetissa.

Vasemmisto jakaa, oikeisto tekee. Very simple.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson Vastaus kommenttiin #240

Se oikeisto painaa sitä rahaa ja vasemmisto käyttää?

Käyttäjän ryyti kuva
jarmo ryyti

Miksi Vasemmistoliitto tekee yhteistyötä Freudenthal-puolueen kanssa?

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson

koska perussuomalaiset eivät uskaltaneet lähteä hallitukseen. minä en kannattanut hallitukseen menoa vasemmistoliiton osalta. näin laajalla pohjalta tehdään vääjämättä niin hyviä kuin huonoja kompromisseja.

Käyttäjän JukkaLaitinen kuva
Jukka Laitinen

Li varmaan osaa vastata miksi kukaan äänestäisi kommunisteja! Tiettävästi nämä vasurit - entiset kommunistit eivaät - ole millään lailla irtisanoutuneet kommunistien julmuuksista esimerkiksi entisessä Neuvostoliitossa.

Janne Hilden

Vasemmistolainen, miksi peesaat Kokoomusta?

Johan Lom

"enemmän töitä, vähemmän palkkaa ja vähemmän veroja."

Jos vähemmän veroja ja vähemmän palkkaa kumoavat toisensa, niin työttömyyden ollessa yksi suurimpia epäkohtia ja uhkakuvia, tuo "enemmän työtä" jää siis kahden toisensa neutraloiman toimenpiteen ohella vaakakupissa plussapuolelle.

Käyttäjän kaunaherra kuva
Tuure Piittinen

Tuo enemmän töitä taitaa tarkoittaa tuossa yhteydessä enemmän töitä niille joilla sitä on jo ennestään.

Vähemmän palkkaa tarkoittaa myös pitkällä aikavälillä pienempiä eläkkeitä, jos ei eläkemaksuja koroteta. Ja jos eläkemaksuja korotetaan suhteellisesti se on ikäänkuin verotuksen korottamista.

Johan Lom

Eläkkeiden verotusta tietysti myös alennettaisiin.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Tuossahan se vastaus tuli. Monikaan työntekijä ei juuri veroja rakasta, ja osa heistä jopa ymmärtää, että jos he eivät itse niitä haluaisi niin paljon maksaa, niin eivät haluaisi heidän työnantajansakaan. Jotkut työntekijät myös ajattelevat muitakin kuin itseään, ja ovat sitä mieltä, että työllistymisen esteitä pitää ennemminkin poistaa kuin lisätä. Ei silti, ettäkö kokoomus juurikaan niitä poistaisi, mutta kun parempaakaan vaihtoehtoa ei vielä ole tarjolla.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Mitä väliä kumpaa äänestää. Kokoomus ja vasemmisto on yksi ja sama kuten Jumala ja Allah.

Rauno Kontiainen

Minäpä kerron miksi en enää äänestä Vasemmistoa: koska työväenpuolueesta on tullut työtä tekemättömien ja työn vieroksujien puolue.

Petri Haapa

Olen vasemmistolainen, mutta en ole koskaan äänestänyt mitään mystistä Vasemmistoa. Sama kuin Perusuomalaisen puolueen äänestäjä sanoisi äänestävänsä Suomalaisia (huom. iso kirjain)

Mauri Hyhkö

Onhan vasemmalla vielä selkärankaiset edustajat Yrttiaho ja Mustajärvi.

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson

Millä perusteella? Viimeisten kuukausien ulostulot ovat koskeneet esim telakkaa, meriteollisuutta ja työllisyyden parantamista, vanhuspalvelulakia, leikkausten vastustamista, suurituloisten verotuksen kasvattamista sekä vuokratyön vähentämistä ja ehtojen parantamista.

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson

Jos vasemmistoliitolla olisi enemmän äänestäjiä, hallituspohja olisi erilainen. Tässä hallituksessa vasemmistoliitto on ollut hyväksymässä myös huonoja ratkaisuja, siitä olen samaa mieltä. Jos Vasemmistoliitto saisi historiallisen suuren vaalivoiton, me ainakin olisimme valmis myös tekemään jotain sen muutoksen eteen, toisin kuin jotkut muut.

Käyttäjän akuaarva kuva
Aku Aarva

Li on äärimmäisen hauskasti ja onnistuneen provosti kirjoittava blogisti. Harmi ettet useammin käytä tätä alustaa.

Vähän kyllä jään ihmettelemään sitä, että mitä Kokoomus hyötyisi siitä, että työväestö jotenkin kärsisi työpaikoilla ja hyvinvointivaltio romutettaisiin? Mitä kokoomuslaiset tästä hyötyisivät?

Tyytyväinen työntekijä = tehokas työntekijä.

Tämän tajuavat myös kokoomuslaiset "riistoporvarit" ja Li sunkin kannattaisi herätä siihen tosiasiaan, että ei 2010-luvulla enää saada omalle ideologialle kannatusta syyttämällä oikeistoa 1900-luvun alun politiikasta.

Minä olen kokoomuslaisena ollu ay-aktiivina vuosikausia ja mm. viime vuonna STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajana. Olen itse ollut työpaikalla, jossa johtamisopit on haettu aliupseerikoulusta ja se on näkynyt työntekijöiden pahoinvointina - mutta tässäkään tilanteessa kyse ei ollut riistoporvarin halusta kurmottaa työntekijöitä vaan PK-yrittäjän kyvyttömyydestä ja koulutuksen puutteesta. :)

Mä olen oppinut tässä joidenkin vuosien aikana, että maailma ei todellakaan ole mustavalkoinen. Liian paljon harmaan eri sävyjä ja ihan oikesti kirkkaitakin värejä.

Sun ajama mustavalkoinen politiikka on tehokas tapa agitoida teini-iässä olevia maailmanparantajia, mutta mä pelkään, että sun kohtalosi on sama kuin Vasemmiston yleisestikin: Jos vasemmisto ei onnistu uudistamaan agendaansa ja te pitäydytte edelleen luokkasodassa niin teidän kohtalonne on kuihtua marginaaliin.

Tässä voisi ironisesti sanoa, että suomessa hyvinvointivaltion romahtamisesta eivät hyödy kokoomus ja porvarit vaan vasemmistopuolueet, koska ainoastaan tätä kautta te saatte luokkasodan kytevät hiilet taas roihahtamaan tuleen :) Eli jos tässä maassa joku haluaa liiallisella lainanotolla ja paskalla taloudenpidolla romahduttaa yhteiskunnan rakenteet niin kenelläköhän siihen olisi hyvä syy ;)

<3 :D

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson

"...mitä Kokoomus hyötyisi siitä, että työväestö jotenkin kärsisi työpaikoilla ja hyvinvointivaltio romutettaisiin? Mitä kokoomuslaiset tästä hyötyisivät?"

Kokoomus ei tietenkään hyödy työväestön kärsimyksestä yleensä. Kokoomus hyötyy siitä, että työväestölle aiheutetaan tietyntyyppistä kärsimystä. Tarkemmin sanottuna kärsimystä joka aiheutuu työnantajan ehtojen edessä nöyrtymisestä.

Siis hyötyvät miten? Taloudellisesti. Kokoomus pystyy ostamaan näkyvyyttä mainosaikaa elinkeinoelämän rahalla. Tällä näkyvyydellä saadaan ääniä myös niiltä joiden asemaa huononnetaan. Riittää kun sanotaan näkyvästi, että näin on kaikille parempi.

Eerikki Perälähde

Jani hyvä, ajattelet nyt kyllä hieman lyhytnäköisesti. Elikeinoelämä (eikä Kokoomus) hyödy työväestön kurjistamisesta. Tuo on harvinaisen mustavalkoisesti, vanhanaikaisesti ja asenteellisesti ajateltu.

Elikeinoelämän etu on se, että mahdollisimman moni suomalainen tuottaa jotain, mitä työnantajat ja yrittäjät voivat muuttaa rahaksi. Hyvä työllisyys tarkoittaa myös laajempaa veropohjaa ja pienempiä sosiaaliturvamenoja jolloin veroprosentteja (myös yritysveroja) voidaan laskea. Kyllähän jokainen työnantaja ymmärtää sen, että mitä suuremmaksi haluaa firmansa kasvattaa, sitä enemmän hän myös tarvitsee työntekijöitä. Ja mitä parempi työllisyystilanne on, sitä enemmän yrityksen tuotteille ja palveluille riittää myös kysyntää.

Vasemmiston pelottelu-, mustamaalaus- ja vastakkainasettelupolitiikka uppoaa hyvin niihin, jotka eivät osaa tai halua ajatella asiota avoimesti tai vähänkään pidemmälle. Ja niinkuin tuossa ylempänä jo todettiin, mitä huonommin työläisillä menee, niin sitä parempihan se on yleensä vasemmistopuolueille noin äänien keräämisen kannalta, joten sinänsäkin Kokoomuksen syyllistäminen työntekijöiden kurjistamisesta on vähän heikko argumentti.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson Vastaus kommenttiin #177

Kuten sanoin, elinkeinoelämä (eli Kokoomus) hyötyy vain tietyntyyppisestä työväestön kurjistamisesta, ei missään nimessä työväestön kurjistamisesta yleensä.

Elinkeinoelämää, eli Kokoomusta, ei hyödytä työttömyys. Sensijaan pienet palkat hyödyttävät. Ideaalitilanne olisi 100% työllisyys ja 0€/kk -palkka. Tokihan eKokoomus tietää, ettei tähän ideaaliin koskaan päästä, joten he tekevät kaikkensa, että päästäisiin mahdollisimman lähelle. Eli mahdollisimman pienet palkat ja mahdollisimman moni töissä. Pieni työttömyysreservi tarvitaan pelotteena, että palkkoja voidaan alentaa.

Palkkojen alentaminenkin on meillä aika hankalaa, kiitos voimakkaan ay-liikkeen. Tämä asia ratkeaa kuitenkin talouskasvun ja inflaation avulla. Reaalipalkkoja nostetaan vähän, mutta markkinoille tulee uutta roinaa, joka on paljon kalliimpaa kuin vanha roina. Tämä aiheuttaa ihmisissä kurjistumisen tunteen, joka toimii kuten palkanalennus toimisi, jos uutta roinaa ei tulisi ja hinnat pysyisivät ennallaan.

Eerikki Perälähde Vastaus kommenttiin #186

Miten 100% työllisyys ja 0€/kk palkka voisi olla elinkeinoelämän etu? Kuka käyttäisi yritysten palveluja ja ostaisi heidän tuotteitaan jos kenelläkään ei olisi rahaa käytettävissä? Muutenkaan palkkojen alentaminen (eikä tuloverojen korottaminen) ei lisää ostovoimaa, joten elinkeinoelämällä ei ole syytä ajaa näitä.

Inflaatio taas saa yleensä alkunsa palkankorotuksista, joita monopolistinen ay-liike vaatii taloustilanteesta riippumatta, täysin itsekeskeisesti.

Kyllä tuo vastakkainasettelu on todellakin jo menneen maailman asenne. Minusta tuntuu että suurin osa työntekijöistäkin jo tajuaa, että sekä työnantajat että -tekijät tarvitsevat toisiaan yhtä lailla. Siksi niin moni palkansaajakin äänestää nykyään Kokoomusta.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson Vastaus kommenttiin #205

"Kuka käyttäisi yritysten palveluja ja ostaisi heidän tuotteitaan..."

Ne jotka saavat lisäarvon pääomatulona tietenkin. Mietipä kuinka kannattavia kaikki pörssiyritykset olisivat, jos palkkaa ei tarvitsisi maksaa! Osakkeenomistajille virtaisi rahaa kahmalokaupalla. Kyllä siinä osteltaisiin jos vaikka mitä.

"Inflaatio taas saa yleensä alkunsa palkankorotuksista..."

Jos tuotanto kehittyy, eli tehostuu, niin kaiken pitäisi olla absoluuttisessa rahassa halvempaa. Jos kahvi maksoi markan vuonna 1993, niin luulisi että kahdessakymmenessä vuodessa kahvintuotanto olisi tehostunut niin hienoksi, että se maksaisi 50 penniä (0,08€) . Mitään palkankorotuksia ei tarvittaisi, kun ihmiset saisivat palkallaan tuplasti sen mitä aiemmin.

Eerikki Perälähde Vastaus kommenttiin #217

Kuinka kannattavia yritykset olisivat jos ne voisivat myydä tuotteitaan ja palveluitaan vain pääomatuloilla eläville? Rahaa ei virtaa mistään muusta kuin myydyistä tuotteista ja palveluista, ja jos kysyntä tippuisi kymmenykseen, lähes kaikki firmat menisivät konkurssiin. Palkat kun eivät ole ainoa kuluerä tuotannossa.

Ja inflaatio kyllä lähtee aina palkankorotuksista, kun ostovolyymi lisääntyy, kysyntä kasvaa > hinnat nousevat. Siksi tuottavuuden kasvaessa tuotteiden hinnat nousevat, koska työntekijöiden palkkoihin kuluu enemmän rahaa, joka taas pitää ottaa tuotteiden hinnoissa takaisin. Nousevat palkat nostavat hintatasoa aivan kaikessa, joten inflaatio on valmis.

Käyttäjän JaniHtnen kuva
Jani Hätönen Vastaus kommenttiin #205

Eerikki hei, perustulolla kun eleltäisiin kaikki täystyöllisyydessä niin maailmanhan parantuisi heti, valtio tarjoaa kortteerin, työvaatteet ja laihan kaalikeiton.. "LOL".. Sanoin JJ:lle että työllistäjän paras "assetti" on motivoitunut ja osaava työntekijä, työnkuvasta riippumatta.

Käyttäjän Json kuva
Jani Jansson Vastaus kommenttiin #218

"...työllistäjän paras "assetti" on motivoitunut ja osaava työntekijä..."

Tämä on niin totta. "Työllistäjä" on tietenkin vähän epämääräinen termi. Tämä pitää paikkansa, jos sillä tarkoitetaan vaikkapa henkilöä joka ostaa palvelun itselleen, tai esimiesasemassa olevaa yrityksen omistajaa, jonka tavoitteena on kehittää hyvälaatuisia tuotteita.

Sensijaan jos "työllistäjä" tarkoittaa sijoittajaa, investoria tai osakediileriä, niin ei motivoitunut työntekijä välttämättä ole lainkaan paras - paitsi jos toimii myyntipuolella. Näin siis silloin, kun bisnes perustuu sille, että ostetaan halvalla ja myydään kalliilla, eikä oikeasti tuoteta mitään - paitsi sitä "lisäarvoa".

Petri Haapa Vastaus kommenttiin #177

Ainakin vienti vetäisi, kun työvoimakustannukset olisivat olemattomat;-)

Jari Reinikka

Miksi kukaan muu kuin työtön, nainen, homo tai maahanmuuttaja äänestäisi vasemmistoa?

Johan Lom

Homo, mamu, työtön, ... nainen! ... ;D

Jari Reinikka

Niin, vasemmistohan on nykyään feministinen vähemmistöpuolue, eikä työväenpuolue.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen Vastaus kommenttiin #33

Miten niin "vähemmistöpuolue"? Luettelit äsken naiset ja työttömät.

Pelkästään äänioikeutettuja naisia on tässä maassa rapiat kaksi miljoonaa. Siihen kun lasketaan mukaan työttömänä olevat miehet, joita on osapuilleen satatuhatta, niin se on jo kohtalaisen varma enemmistö äänioikeutetusta väestöstä.

Kun vielä lasketaan mukaan työttömyysuhan alla olevat miehet -- koska kenellä tässä maassa on varma työpaikka? -- niin päästään sellaisiin lukemiin että vasemmistohegemonian pitäisi olla varma asia täältä ikuisuuteen.

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #53

Huom. feministinen vähemmistöpuolue. Kyllä jossain vaiheessa loputkin työttömyysuhan alla olevat miehet ymmärtävät, että se politiikka jota vasemmisto ajaa Arhinmäen johdolla hallituksessa ei auta heidän työllistymistään pätkän vertaa. Vasemmistohan haluaa nimenomaan korvata nämä kotimaiset työmiehet tuomalla ulkomailta huippuosaajia Suomeen.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen Vastaus kommenttiin #58

Reinikka kirjoittaa:

"Vasemmistohan haluaa nimenomaan korvata nämä kotimaiset työmiehet tuomalla ulkomailta huippuosaajia Suomeen."

Täh? Siinä todellisuudessa, missä minä elän, ovat kovimmat puheenvuorot saatavuusharkinnan puolesta tulleet Jutta Urpilaiselta ja Merja Kyllöseltä. Jotka siis olivat viimeksi tarkistaessani SDP:n ja Vasemmistoliiton kansanedustajia ja ministereitä.

Ulkomaisen työvoiman maahanpääsyn helpottamista ovat ajaneet Kokoomus ja Vihreät.

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #76

No tämä on todellisuus. Vasemmisto on hallituksessa joka ajaa tälläistä linjaa. Todellisuus on se, että vasemmisto on menettänyt perinteiset kannattajansa.

Pentti Järvi Vastaus kommenttiin #76

"Ulkomaisen työvoiman maahanpääsyn helpottamista ovat ajaneet Kokoomus ja Vihreät."

-sekä RKP

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson Vastaus kommenttiin #58

"Vasemmistohan haluaa nimenomaan korvata nämä kotimaiset työmiehet tuomalla ulkomailta huippuosaajia Suomeen." nyt puhut kyllä aivan väärästä puoluesta.

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #245

Mitä konkreettista olette tehneet halpatyövoiman haalimisen rajoittamiseksi?

Käyttäjän jumminoma kuva
jukka makinen Vastaus kommenttiin #53

"Miten niin "vähemmistöpuolue"? Luettelit äsken naiset ja työttömät."

Kyllä nyt Jalosenkin pitäisi tietää että naiset ovat ainoa enemmistö joka on vähemmistö. Naisen logiikkaa. Ei kannata väittää vastaan.

keke keskinen

Kaikki me ollaan vähän homoja.

Rauno Kontiainen

Itseasiassa kysymyksenhän voisi kääntää Andersonille takaisin:

Oletko Li ollut koskaan palkkatöissä?

Siis ollut töissä jollekulle, maksanut saamastasi palkasta verot ja sen jälkeen käynyt vaikkapa kipeän lapsesi kanssa istumassa paikallisessa terveyskeskuksessa pari tuntia?

Mietitäänpä sitten sen jälkeen olisiko palkansaajalla syytä toivoa että häneltä vielä otettaisiin lisää pois ja kaadettaisiin systeemiin joka ei enää yksinkertaisesti toimi.

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson

Hei, kyllä olen. Olen ollut muun muassa kassalla, hedelmänlajittelijana, hotellin vastaanotossa, palkattomassa työharjoittelussa, kääntäjänä sekä monenlaisissa järjestötöissä. Tällä hetkellä olen palkkatöissä kokopäiväisesti.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Mitäs Reinikka, jos mä käräyttäisin sut tosta kommentista?

Jari Reinikka

:)Täh? Mistä kommentista? Ja siitä vaan jos saat kiksit siitä

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry Vastaus kommenttiin #83

"Miksi kukaan muu kuin työtön, nainen, homo tai maahanmuuttaja äänestäisi vasemmistoa?"

Tosta...

Jari Reinikka Vastaus kommenttiin #85
Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry Vastaus kommenttiin #86

Kantelu ei ole koskaan kuulunut tapoihini, mutta ihan vaan sen takia, että joku sivistys pysyisi tässäkin keskustelussa.

Johan Lom Vastaus kommenttiin #85

Voit myös koittaa käryttää minun vastauskommenttiani:
"Homo, mamu, työtön, ... nainen! ... ;D"

Siinähän esiintyy jopa "mamu"!
Voisi käräytys mennä vielä paremmin läpi.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry Vastaus kommenttiin #87

En uskalla jatkaa aiheesta, ettei mene jankkaamiseksi.

Käyttäjän PetriLariSalo kuva
Petri Salo

Tämä seuraava on lainausta Promerit.net - sivustolta. On sen verran hyvä, että laitan sen tähän kohtaan odottamaan mahdollista Lin kommenttia:

hyvä on saada noiden nuorten ääntä kuuluviin. keitä he ovat ja kenen oppeja ajavat? elämänkokemustahan ei vielä voikkaan heillä olla oman arvopohjan muodostamiselle.

- sitä mietin, että mikä yksikkö on vasurien perusyksikkö ulkoimailla jos se ei ole suomi?

voima lehti näin – turun komeetta – li andersson

”En kannata nykyisen Euroopan unionin integraation syventämistä. Mun mielestä vasemmisto on kansainvälinen ja tulee aina olemaan, ei meillä ole erityistä suhdetta kansallisvaltioon. Totta kai valtio on sosiaaliturvan järjestäjänä ja verottajana merkittävä taho, joka pystyy olennaisesti puuttumaan oikeudenmukaisen tulonjakoon ja perusoikeuksien toteutumiseen.

Mutta että tapahtuuko tämä kansallisvaltion vai muun yhteisön puitteissa. Eihän vasemmistolle sillä pitäisi olla mitään väliä. ”

Andersson lisää, että Euroopan unioni pitäisi rakentaa uudestaan.

”EU on ollut uusliberalistinen projekti, jolla on pyritty vapauttamaan markkinoita. Ihmisillä on ihan oikeutettukin olo siitä, että demokratia on vähentynyt, koska lainsäädäntövalta on siirretty samaan aikaan. Taloudellista päätäntävalta on siirretty huomattavassa määrin demokratian ulkopuolelle.”

Andersson ei usko, että olisi paluuta kansalliseen yhteisöön.

”Vasemmisto on aina puolustanut työläisiä pääomaa vastaan eikä mitään tiettyä kansakunnan yhtenäisyyttä ulkoisia uhkia vastaan.”

- joten ei ollut liene ihme jotta vasemmistoliitto käänsi viimeksi tehdyssä perustuslaki puljauksessa toiseen äänestykseen kantansa? eihän ne oo vieläkään taineet kertoa tuota merkitystä kannattajilleen?

Käyttäjän markolilja kuva
Marko Lilja

En ymmärrä miksi äänestää kokoomusta kun palkansaajalle on parempikin vaihtoehto eli perussuomalaiset. Suomalaisen työn ja pk-yrittäjän puolestapuhuja.

Käyttäjän jremes kuva
Juha Remes

Perussuomalaiset kannattavat tempputyöllistämistä, maataloustukiaisia ja yritystukiaisia. Kyseessä on samanlainen sosialistipuolue siis kuin mm. Kokoomus ja Vasemmistoliitto.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Miksiköhän vasemmistoliitto on Kokoomusjohtoisessa hallituksessa? Voisiko vastauksena olla puolueenne johtohenkilöiden oman edun tavoittelu? Niin, sekä siinä samalla "hyvävelikerhon" hyväksikäyttöä, jota taitaa olla ilmennytkin jo kohtuullisessa määrin.

Vasemmistoliittoa en katso työväkeä edustavaksi puolueeksi. Puolue on tällä hetkellä aivan jotain muuta. Puolueenne kulkee nyt hallituksessa "laput silmillä".

Mauri Hyhkö

Tietenkin siksi, että ovat kantamassa vastuuta suomalaisten työpaikoista ja hyvinvointiyhteiskunnasta pääministeri Kataisen kanssa.

Tapio Niemi

Taas on yksi poliittinen broileri synymässä, työstä ja köyhistä ei tiedä muuta kuin sen mitä on kirjoista lukenut.

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

En äänestä kokoomusta, joten en kuulu kysymyksen kohderyhmään, mutta mikäli Anderssonia nyt sattuu kiinnostamaan, niin voin kertoa syyn, miksi en äänestä ainakaan Vasemmistoliittoa. En halua äänestää puoluetta, jonka ideologiaan kuuluu, että se omistaa minun elämäni ja omaisuuteni. En halua äänestää puoluetta, joka ajaa sellaista yhteiskuntaa, missä yhä enemmän ja yhä suuremmasta osasta elämääni ja omaisuuttani päättää joku muu kuin minä.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

"jonka ideologiaan kuuluu, että se omistaa minun elämäni"

Voi hyvänen aika Jani. Sinähän puhut nykyisin ihan levottomia.

Itsetuntoa vähän korkeammalle.... Minusta sinä omistat ihan itse elämäsi riippumatta poliittisesta tilasta siinä maassa missä asut, tai viihdyt.

Kokoomuksesta voi sanoa ainakin sen, että se haluaa omistaa ihmisten elämää lukuunottamatta ainakin sen työvoiman,- ja kyvyn viimeiseen hikipisaraan asti.

Kokoomus ei halua vapaata ihmistä. Se haluaa kahlitun kaleeriorjan...

Käyttäjän janikorhonen kuva
Jani Korhonen

Markky Tyry: - "Itsetuntoa vähän korkeammalle.... Minusta sinä omistat ihan itse elämäsi riippumatta poliittisesta tilasta siinä maassa missä asut, tai viihdyt."

En omista. Tälläkin hetkellä valtio ja pikkuveljensä kunta ottavat vajaan kolmanneksen tuloistani omaan käyttöönsä. Ja mikäli lasketaan työnantajaltani (yksityinen yritys) otetut rahat sekä kaupoista ostamieni tuotteiden arvonlisä- sun muiden verojen osuus, päästään suunnilleen viiteenkymmeneen prosenttiin. Nykysuomessa omistan siis noin puolet omaisuudestani ja vasemmistoliitto tekee koko ajan töitä pienentääkseen osuuttani.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Vasemmistoliittoa ei voi laskea enää työväen puolustajaksi.
Vasemmistoa johtavat nulkit, joilla ei ole enää mitään kosketuspintaa työväestöön.
Kuvaavaa on, että täälläkin eräs vasemmistodosentti harjoittaa ennakkosensuuria.

Tuomas Taivasaho

Vasemmistolaisen ministerin johtama ministeriö valmistelee verolainsäädäntöön muutosta mikä tulee mahdollistamaan pääoomatulojen saajille hallintarekisterin takana piilottelun.

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson

Kyse on nyt toisesta puolueesta.

Petri Haapa

Mä olen kyllä äänestänyt Kokoomusta, vai äänestinköhän silloin pari kertaa tuntemaani hyvää henkilöä, joka sattui puoluekannaltaan olemaan kokoomuslainen. Olen siis aina palkkaa saanut. Olen kyllä äänestänyt melkein kaikkia muitakin puolueita Vihreistä RKP:hen, paitsi Keskustaa, Persuja ja Kristillisdemokraatteja

Käyttäjän yorka kuva
Atte Rätt

En tämmöisenä ylemmän keskiluokan toimihenkilönä todellakaan äänestäisi Kokoomusta, mutta en kyllä Vasemmistoliittoakaan. Minun etuni ei ole Kokoomuksen/EK:n ajama palkkamaltti, eikä varsinkaan Vasemmistoliiton ajamat veronkorotukset ja perustulo, saati sitten lisäpanostukset julkiseen terveydenhuoltoon, lapsilisiin tai muihin tulonsiirtoihin.

Edelleen odotan sellaista ihmettä, että joku puolueista ajaisi myös meidän nuorehkojen, liberaalien, töitä tekevien kaupunkisinkkujen etua, eikä pelkästään kosiskelisi tulojanan ääripäitä tai tukiverkostoista riippuvaisia. Vaikuttaisi nimittäin nykyään siltä, että politiikkaa tarvitsevat vain ahneet ja avuttomat.

Käyttäjän oigmjiwrmwih kuva
J Makkonen

Kenen etuja Kokoomus ajaa, ei ainakaan työväen tai PK-yritysten. Harmaa työ ja suurpääoman veronkierron mahdollistaminen on lähellä Kokoomuksen sydäntä ja nykyisessä hallituksessa myös vasemmisto ajaa samoja päämääriä liittovaltiokehityksineen. Valtion ja kuntien virkamiehet ovat kyllä hallituspuolueiden suojelussa niin pitkään kuin Suomi saa lainaa markkinoilta, virkailijoista oletettavasti äänestäjätkin löytyvät.

Käyttäjän alttisalomaki kuva
Altti Salomäki

Vastauksena kysymykseen: jotta jatkossakin olisi töitä vielä muillakin kuin niillä, jotka valvovat ja tutkivat muiden työntekoa.

Petri Haapa

Kyllähän töitä aina piisaa puolueesta riippumatta. Palkanmaksajista on sen sijaan huutava pula.

Harri Lehtimäki

Perussuomalaiset on ainoa nykypuolueista, joka on duunarin ja pienyrittäjän puolella. Kokoomus sanoo olevansa, mutta teot näyttävät toista. Demarit sanoo olevansa, mutta teot puhuvat vastaan. Vasemmistoliitto on vain työtätekemättömien puolella. Siis persut ainoina, jota kannattaa äänestää. MOT.

Johan Lom

Vielä itse otsikon kysymykseen: "Palkansaaja, miksi äänestät kokoomusta?"

Palkansaajan käteen jäävään tuloon vaikuttaa tuloveroprosentti oleellisesti. Kokoomus on ehkä RKP:n ohella ainoa puolue, joka johdonmukaisesti vastustaa tuloveronkiristyksiä, niitä ajavat ennen kaikkea vasemmistopuolueet.

Olisi loogisempaa muotoilla kysymys muotoon: "Palkkaa saamaton, miksi äänestät kokoomusta?"

Petri Haapa

Kyllä veroa maksavat progressivisesti myöskin työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset.

Johan Lom

Niin, sillä perusteella heitäkin voi kehottaa äänestämään kokoomusta, mutta tuo mainitsemasi tosiasia ei kuitenkaan selitä otsikkoa tässä blogimerkinnässä.

Aki Häkkilä

Vuonna 2013 valtionverotuksen (jossa kai progressio pääosin esiintyy) alaraja on 16100 eur. Tuolla rajalla tippuu pois jo moni työtön, opiskelija ja eläkeläinen.

Hannu A Virtanen

Suuri osa Kokoomuksen riviäänestäjistä ovat pääosin pienipalkkaisia opettajia, sairaanhoitajia ja kampaamo-parturi-yrittäjiä, jotka mieluummin ymmärtämättömyyttään samaistuvat kokoomuslaisiin oman elämänsä sankareihin kuin luusereihin.

Juuri heiltä Kokoomus on hyvinvointipalveluiden yksityistämisvimmassaan viemässä sekä työpaikat että turvallisuuden. Esimerkiksi sairaanhoitajien palkat ovat yksityisillä klinikoilla pienemmät kuin yhteiskunnan terveyskeskuksissa.

Yrittäjyyttä suosivana arvopuolueena Kokoomus on uusliberalismin nimissä avannut markkinat monikansallisille yhtiöille, jolloin 80-luvun puolivälistä kotimarkkinatuotannon osuus on pudonnut 55 prosentista noin 8 prosenttiin (v.2007).

Rivikokoomuslaisen silmät voisivat avautua keskiluokan tilasta ja varsinkin sen tulevaisuudesta, jos he lukisivat esimerkiksi Barbara Ehrenreichin pari vuotta sitten ilmestyneen kirjan ”Petetty keskiluokka”.

Kokoomuksen vapaus-vimmassa ylikoulutettu rivikokoomuslainen joutuu yhä useammin tyytymään Kataisen mainostamiin ns. ”paskatyöpaikkoihin”.

http://ariojapelto.blogspot.com/2009/05/miten-koko...

Tuomas Taivasaho

Vasemmisto ei ole tehnyt pesäeroa ay-liikkeeseen, joten miettiessäni haluanko mieluummin työväestön vai oikeiston diktatuurin maahan, valitsen oikeiston diktatuurin koska se pettää minua vähemmän.

Jokaisen palkkakierroksen jälkeen huomaa kuinka myös valtio on laitettu palkansaajan palkankorotusten maksajaksi. Vaikka palkkapolitiikka ja verolainsäädäntö huutaa remonttia joka vastaisi nykyisen globaalin talousympäristön haasteisiin, vasemmisto/ay-liike puolustaa vanhaa eikä aja muutosta jolla turvattaisiin valtion tulokertymä, parannettaisiin työvoiman kilpailukykyä ja saataisiin työttömiä työllistettyä. Vaikka eläkeikää on oikeudenmukaista hilata ylöspäin eliniän pitenemisen vuoksi, pidennystä vastustetaan hampaat irvessä eikä muutokseen suostuta verotuksen kiristämisen vastapainona.

Minua palkansaajan ahneus etoo enemmän kuin riistoporvarin. Vasemmisto on ollut suurin verojen laskijapuolue 90-luvun alusta lähtien vaikka vasemmiston puolustamien tavoitteiden toteutus vaatii vahvaa valtion taloutta. Eihän äänestäjää voi ikuisesti pettää.

Rahul Somani

Saanko vain sanoa että Vasemmistoliitto on tässä sixback hallituksessa. Jos sielä vanhat änkyrät alkavat olla ongelma niin mikä estää Arhinmäkeä ja Kyllöstä lähtemästä hallituksesta. Sinne vaan persujen, kepun ja kahden oman ryhmän perustaneen korpikommunistin seuraksi.

Käyttäjän mctimo kuva
Timo Korpelainen

Miksi vasemmisto ei pysty vaikuttamaan hallituksessa?

Persuja moititaan siitä etteivät menneet hjallitukseen "vaikuttamaan", tämä on hyvä esimerkki siitä että vaikka on mukana hjallituksessa niin se ei silti välttämättä vaikuta yhtään mitään jos on vähemmistössä kun asioista päätetään.

Vaikuttakaa nyt kun kerran olette sinne menneet!

Toistaiseksi pelkkää sanahelinää.

Tuomas Taivasaho

En äänestä vasemmisto mm. siksi, että hallitusneuvotteluiden jälkeen Vasemmistoliitto hehkutti saavuttaneensa 100 euron nostot toimeentulotukeen. Satasen korotuksen kyllä saivat työttömyysturvaa saavat, mutta toimeentuloturvaa saava huomasi satasen kuihtuneen olemattomuuksiin. Tätä vasemmisto tarjoaa vaihtoehdoksi, eräänlaista rikkaiden sosiaaliturvayhteiskuntaa.

Käyttäjän masik kuva
Martti Asikainen

Niin totta. Harvan palkansaajan pörssi antaa oikeasti niin paljoa periksi, että olisi varaa äänestää kokoomusta tai vasemmistoliittoa, mutta silti tätä tapahtuu. Suomessa työskennellessäni ei ainakaan oma kukkaroni siihen riittänyt, vaikka tunnustaudunkin takavuosien kovaksi vasurikannattajaksi.

Vuoden 2012 vappumarssit jäivät kuitenkin väliin ja oli muuten ensimmäinen kerta.

Maarten Odde de Bonniot

Kommunismin ja sosialismin ajat ovat ohi, Kiinassa ja Pohjois-Koreassa ovat niiden viimeiset "pesäkkeet. Suomalaiset nimenomaa äänestävät Kansallista Kokoomusta turvatakseen oman toimeentulonsa ja siihen oleellisesti liittyen yritysten edes jotenkin kohtuulliset olosuhteet yritystoiminnalle. On tämä uskomatonta että nykypäivän Suomessa edelleen nämä vasemmistoliittolaiset kommunistit jatkavat noita älyttömiä juttujaan!

Käyttäjän ingmarforne kuva
Ingmar Forne

Kun kaikkien puolueiden - sekä opposition että hallituspuolueiden - kruununpoliitikot eivät näytä haluavan tehdä yhtään mitään sen eteen että saataisiin palautettua kaikki ne ylimääräiset laittomat puhelinmaksut, jotka ovat joutuneet maksamaan ne, jotka ovat soittaneet

verohallintoon
autorekisterikeskukseen
kansaneläkelaitokseen
maamittauslaitokseen
oikeusministeriöön
sisäasianministeriöön
ympäristöministeriöön
työvoimatoimistoon

niin herää kysymys miksi pitää seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestää ollenkaan. Kavalluksen uhriksi joutuneen näkökulmasta on aivan sama hyväksyykö nämä kavallukset vasemmistoliittolainen tai kokoomuslainen. "Qui tacet, consentire videtur". Hiljaisuus on myöntymiseen viittaavaa. Olemalla hiljaa, hyväksyy nämä epäoikeudenmukaisuudet.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Otsikkoon vastaus:

Älä ainakaan minua syytä. Minä en äänestä kokoomusta.

Merja Heikka

Pikku-Li leikkii välillä oikein isoa vasemistolaista. On se Kokoomus paha, joo. Hyvin maistui kumminkin Lille& kumppaneille iso raha (RKP:n säätiöiden tukirahat) häväistyskirjayritelmänsä raapustamisesta Perussuomalaisista.

Perussuomalaisissa on muuten eniten oikeita duunareita.

Käyttäjän liandersson kuva
Li Andersson

Ei olla kyllä mitään rahaa tähän kirjaan saatu mistään. Valheiden esittäminen ei ole mikään tapa käydä keskustelua.

Henri Kangas

Jos te haluatte palkansaajien äänestävän V-liittoa, teidän pitäisi jollain tapaa profiloitua työtätekevien, palkkaa saavien ihmisten puolueeksi.

Nythän te olette lähinnä lauma "fasisteja" nurkista kaivelia räkänokkia ja muita anarkomarkoja. Teidän touhunne ei kiinnosta tavallista palkansaajaa pennin vertaa.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Jos nuo Henri Kankaan sanat sanottaisiin kokoomukselaisista laumana, saattaisi tulla sähköistä postia ylläpidolta...

Niin, ja persut repisivät puolitangossa roikkuvat housunsa lopullisesti.

Merja Heikka

Vasemistoliiton Eduskuntaryhmässä ei enää kunnon ihmisiä ole kun Mustajärvi& kumppanit lähti eri teille. Ne ei kestäneet teitä, suomalaisen köyhälistön kurjistajia, eurolle sielunsa myyneitä pettureita. Tyhjänpäiväisiä, lapsellisia agitaattoreita, joilla kumminkin on arvot suomalaista kansanihmistä halventavia. Porvarien kakaroita, jotka ovat saaneet sosialismin herätyksen. Ylhäältä alaspäin olette tietävinänne enemmän kuin tavisduunarit.

Isävainaa sanoi kerran, että jos porvarien kakarasta tulee kommunisti, se se vasta hullu onkin. Oli oikeassa.

Maria Viljamaa

Ootpa vihainen. Pieni happihyppely taitaa olla paikallaan.

Merja Heikka

Minua loukkaa näin kolmannen polven vasemistolaisena nämä Li Anderssonit, ja heidän ns. politiikkansa. Aitous puuttuu. Pelkkä nyrkin heiluttelu ei ole mitään. Se on päinvastoin ihmisten pilkkaamista mieestäni.. Se saa aikaan pelkästään fb-vitsejä, missä Andersson on nyrkki pystyssä rinta rinnan Breivikin kanssa.

Jos sinulla ei ole muuta sanomista minulle, kuin tuo sanomasi, niin mitähän jos et enää kommentoisi kirjoitelmiani.

Jos teiltä puuttuu rakkaus keskuudestnne, teillä ei ole mitään...Raamattua lainaten.

Rakkaus suomalaista ihmistä kohtaan. Nämä Perussuomalaiset-puolueesta kirjailijat oletettavasti ovat vielä joskus ansioituneita lääkefirmojen mainosmiehiä ja -naisia. Kuten tämä eräs edellinen vasemistoliiton puheenjohtajakin on. Heillä ei ole sydän mukana, rahalle se sykkii. Juurensa ovat jossain freudenthaalin Suomen KANSA -halvennuksessa.

Kaukana korpikommunistisesta sudet pois ihmisten pihoilta -mentaliteetista.

Käyttäjän JaniVeikko kuva
Jani Veikko

Siis koko kirjoitus oli suomeksi sanottuna niin täyttä p...aa, että ei mitään rajaa.

"Elinkeinoelämän keskusliitto ehdottaa työnantajien verojen laskemista 40% esittämällä yhteisöverotuksen shokkilaskua 15 prosenttiin. Melkein 10 prosenttiyksikön yhteisöveron lasku kerralla jättäisi valtion budjettiin muutaman miljardin kokoisen reiän"

Et siis usko uudistumiseen vaan näet asian heti, että perselleen menee ja duunaria vedätetään.

Tuo parin miljardin hintalappu oikesta linjasta jolla tänne enään saadaan uusia ulkomaisia yrittäjiä ja saataisiin loput, jotka täällä vielä on niin investointi, neiti Andersson, siitä seuraa työpaikka ja siitä lisää verotuloja.

Mutta täysin kritiikkittömästi Ay - liikkeeseen suhtautuva SAK:n orjavasuri ei pane pahakseen vaikka tulevat palkankoroitukset maksavat yrityksille miljardeja. Mutta ei hätää yrityksillähän on taikaseinä joista voi loputtomiin ammentaa kaikkea kivaa jopa 0% kasvulla.

HÄPEÄ VASURI, jos osaat, ja keskitä se energiasi mihin osaat eli:

Rikkidirektiiviin, mamuihin, homoihin,sateenkaariin,yhä kasvavaan velkataakkaan, yhä kasvavaan EU velkaan joka on vääjäämättä johtamassa liittovaltioon, EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman maksimaalliseen rekrytöointiin sossuun ja kelaan etc....

Käyttäjän JaniVeikko kuva
Jani Veikko

Ja lisäksi Andersson siis tuo Poliisimurhaajien ihailija Arhinmäen tuki ja turva voisi selittää sen mistä rahat otetaan tuleviin eläkkeisiin?
Jo nyt ollaan niin tiukoilla, että ylimääräistä pääomaa ei jää.
mm. Puttosen mukaan koko eläkejärjestelmämme on n. 200 miljardia miinuksella.

Ay-liike ja heitä nuoleskelevat vasurit kannattavat 6-8% nostoa eläkemaksuihin.
Hemmetti ilmaista rahaa sekö olisi?
Mistä se raha otetaan?

Eli lisää veroja yrityksille sekä palkansaajille. Tajuaako tämä "IIIHHAANNA MAMU-MUIJA(sorry suora lainaus putouksesta) miten sitä rahaa tehdään ja hyvinvointia luodaan?

Kuka oikeissa töissä käyvä teitä voisi koskaan äänestää?

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Vasemmisto voi kulkea pystyssäpäin, vaikka veikat ja heikat provosoisivatkin.

Tämä uusliberaalien ahneiden maa tarvitsee vastavoimansa.

Populisistisista porukoista ei siihen ole, se on nähty maailman sivu...

Käyttäjän JaniVeikko kuva
Jani Veikko

Jiio sittenhän Tyry voi kertoa mistä tuo SAK:n ajama koroitus Tyel-maksuihin rahoitetaan? Ja samallahan tämä koskee myös YEL-maksua, koska tasapäistä pitää olla.

Kerro, kun olet niin viisas.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Jani Veikko, tyylilajisi tuoda asioita esille on senkaltainen, että en vastaa tämän enempää, koska en luota tyylin siitä muuttuvan...

...Kyllä jämpti on niin...

Käyttäjän JaniVeikko kuva
Jani Veikko Vastaus kommenttiin #143

Niin, kun olet tyypillinen vasuri, vastuunkanto on Audintakapenkki tai ikuinentyöpaikka kunnalta.

Et vastaa, koska et joko osaa tai tajuat itsekkin mihin konkurssiin SAK sekä vasemmisto suomen PK yrittäjät ajaa.

Mutta vastaan puolestasi, jos esim. Anderssonin linja menee läpi, anteeksi SAK:n.

Se menee niin, että riita laitetaan puoliksi ja työnantaja maksaa 4% sekä työntekijä 4%.

Mutta onneksi se ei ole veronkoroitus kenellekkään ei edes palkansaajalle:)

Käyttäjän Otto-VilleEdvardSormunen kuva
Otto-Ville Sormunen

Ehkä tärkeämpi kysymys onkin (mihin täällä jo viitattiin) miksi vasemmistoliitto istuu kokoomusvetoisessa hallituksessa?

Kaverisi Dan sanoi juuri hallitusneuvottelujen aikana seuraavanlaista YLEn debatissa, olet varmaankin Danin kanssa samoilla linjoilla?

Haastattelija: "Ihme täytyy tapahtua että Vasemmistoliitto on tässä hallituksessa mukana..."
Dan: "No kyllä jos Kokoomus vetää kovaa leikkauslinjaa ja haluaa korottaa tasaveroa ja ALV:tä ja haluaa viedä kunnilta rahaa ja syytää sitä eurooppalaisille pankeille että sillä voidaan heikentää kriisimaiden asukkaiden tilannetta ja tulevaisuuttaan entisestään ni ei me tätä tehä, me ollaan solidaarinen, kansainvälinen liike...

mä luotan, että meidän puoluejohto neuvottelee sen takia että sais meidän tavoitteita läpi ja että me tehdään puolueena sellainen ratkaisu joka on selkärankainen ... ei voida tietenkään antaa periksi jos ollaan selkärankainen puolue... meil on hyvin selkeät ehdot josta mul on hyvin vaikea nähdä et meidän kenttä ikinä pystyis antaan periksi"

http://www.youtube.com/watch?v=s0ucogz0Spg

Käyttäjän JaniVeikko kuva
Jani Veikko

Loistava linkitys joka osoittaa millaisia valehtelijoita ovat Koivulaakso, Andersson ja heidän päällikkönsä Arhinmäki sekä Saramo.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Tiedostava ja edistyksellinen palkansaaja joutuu äänestämään kokoomusta, jotta hän saisi vasemmistoliiton jäsenenäkin äänenensä kuuluviin hallituksessa.

Käsitykseni mukaan Jyrki Kataisen linja on Li Anderssonin linja.

Olli Kankaanpää

Mikäli yhteisövero laskettaisiin 15 prosenttiin, niin miten monta vuotta kuluisi valtion kasvaneiden kulujen peittämiseen tehostuneen tuotannon aikaansaamalla lisäntyneellä taloudellisella toimeliaisuudella? Rikkidirektiivit ovat myös suuri ongelma niin kauan kuin Kiina ei ratifioi vastaavia säädöksiä.

Tuomas Taivasaho

Hyvä idea periaatteessa. Yhteisöveron alennus merkitsee valtion velan kasvua vastaavalla euromäärällä. Ei vain yhtenä vuotena vaan seuraavana ja sitä seuraavina vuosina.

Jotta rahaa ei vain lyötäisi omistavan luokan käteen vastikkeettomasti ja jäätäisi odotettelemaan josko tekisivät jotain vastikkeeksi, annetaan fyrkat mieluummin kuluttajille jotka fiksusti jakavat rahat niille yrittäjille jotka etupainotteisesti tekevät jotain rahan eteen.

Käyttäjän henrimikkonen kuva
Henri Mikkonen

Äänestän Kokoomusta, koska vasemmistolaiset ovat yhteiskunnan syöpäsoluja. Syövät enemmän kuin oman osansa.

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

Vasemmistoliitto on neoanarkistinen libertaaripuolue jolla ei ole paljoakaan yhteistä työväen kanssa

Sakari Pulkkinen

"Palkansaaja, miksi äänestät kokoomusta"

- mahdotonta äänestää ainakaan Vasemmistoliittoa. Puoluehan on tunnustuksellinen feministipuolue.
Varsinkin nuorisosiipi on kunnostautunut:
"Lopullisena tavoitteena voi varmasti pitää erillisistä nais- ja miesjärjestöistä luopumista ja yhden, kaikille sukupuolille avoimen Vasemmistofeministit-järjestön perustamista."

http://vtf2010.wordpress.com/2012/08/06/mihin-puol...

Yhteinen järjestö miehille ja naisille: "VASEMMISTOFEMINISTIT".

Samuli Mikkola

Onko kukaan nykyvasemmiston "johtohahmoista" tehnyt mitään oikeita töitä elämässään? Korhonenhan oli sentään vielä vanha duunari.

Jari Talonen

Jos laitat Anderssonin, Koivulaakson ja Arhinmäen työurat littiin niin saat jo harjoittelijan työtunnit kasaan.

Käyttäjän AkiK kuva
Aki Kivirinta

Totta osittain, Kokoomuksen nykyinen vasemmistolainen linja on ollut osaltaan heikentämässä Suomen taloutta. Mutta äänestämällä ja aktiivisesti osallistumalla Kokoomuksen linja varmasti saataisiin muuttumaan sellaiseksi, ettei se vain ajaisi eturyhmiensä asioita niinkuin kaikki muut puolueet ja linjasta saataisiin muutoinkin oikeistolaisempi ja liberaalimpi.

Kokoomusnuorissa on huomattavasti oikeistolaisempia poliitikkoja kuin nykyisessä ketjussa. Olen itse vielä puolueen jäsen mutta jos ei tahti muutu, vaihdan toki leiriä.

Mutta oikeastaan tärkein asia lienee seuraava:

Mitkä ovat ne hallituksen linjasta poikkeavat toimet mitä vasemmistoliitto ajaa?

Käyttäjän petrikiiski kuva
Petri O. Kiiski

Kovasti on vastattu kaikkeen muuhun kuin blogin kysymykseen.

Kokoomus on mainostoimistojen kautta saanut luotua "Suomalaisen unelman" mahdollisuuden, malliin "amerikkalainen unelma", jonka nuoriso on ottanut vastaan. "suomalaisessa unelmassa" voi työlläsi saavuttaa rikkaudet. Se ettei se unelma toteudu juuri kenellekään, ei merkitse mitään.

Toisaalta moni duunari tienaa nykyisin paljon enemmän kuin kokoomuksen peruskannattajat "(luokan)opettajat", perusinssit ja sairaanhoitajat, joten moni perusduunarikin katsoo verotusprosenttiaan.

Toisaalta ay-liikkeen johtajien palkat ovat aivan muusta maailmasta ja ne nousevat paljon nopeammin kuin duunarin palkat. Jotain kertoo sekin, ettei rahtareiden edunvalvojalla tarvi olla edes ajokorttia, miten tulee tietoisuuteen edunvalvottajien tarpeet. Ay-liikkeen alennustilasta ja puheenjohtajien omasta ahneudesta voisi puhua enempikin.

Toisaalta Lipposen kokoomustakin oikeistolaisempi politiikkakin kertoo jotain, miksei duunari arvosta demareita. Vasemmistoliitto taas vieläkin maksaa syyttään Neuvostoliiton romahdusta.

Käyttäjän teresammallahti kuva
Tere Sammallahti

Olen vuosia katsonut kauhulla, kuinka kaappivasemmistolainen Kokoomus karkoittaa talousliberaalia siipeään ja lähenee Lin kaltaisia vasemmistolaisia märkine unineen valtion kontrollista, kieltojen tiukentamisesta, virkamiesarmeijan kasvattamisesta sekä työnantajan ja palkansaajan kurittamisesta korkeammalla verotuksella.

Lin kirjoitus kuitenkin maalaa Kokoomuksesta kuvan verotusta ja julkisia menoja leikkaavana, yrittämisen edellytyksiä parantavana voimana, jota se ei vuosiin ole oikeasti ollut. Moisen kirjoituksen perusteella voisi kuvitella, että Kokoomuksen äänestämisessä olisi jotain järkeäkin.

Merja Heikka

Kokoomus on korporaatioiden puolue, kuten Vasemistoliittokin.

Yksilön, pienyrittäjän puolta ne eivät aja.

Siksi varmaan PS On nyt sitten uusi toivo monelle. Kaivataan jotain uusia innovatioita, erilaista lähestymistä. Mikään keskittyminen, EU-liittovaltio ei ole ratkaisu pienen ihmisen, yksilön kannalta.

Jari Talonen
Eerikki Perälähde

Kolumnin otsikon kysymykseen on helppo vastata, Anderson ei vain itse ymmärrä talouden perusteista näköjään kovinkaan paljon.

Palkansaajan kannattaa äänestää Kokoomusta, jos haluaa että Suomessa jatkossakin jonkun kannattaa yrittää ja työllistää. Ilman yrittäjiä ei ole myöskään työpaikkoja.

Käyttäjän PekkaSavolainen kuva
Pekka Savolainen

Yrittäjänä, patrioottina, bernstainilais-keynesilais-tannerilaisena kansainvälisenä sosialistina ja humanistina en ole saanut Kokoomukselta ja Kataiselta (henkilökohtaisesti) kuin rukkaset, jotka kestivät lapiointia reilun puoli tuntia, missä lie Kiinassa lapsityövoimalla Toivot tehty...
Minulla on kuitenkin isänmaa, aate, joka ei ole sinänsä poliittinen (taisteleva humanismi, ne tuntevat termin, joiden on tarviskin) ja jopa moniarvoinen sosiaalinen yhteisö, johon kuulun.

Kokoomuksen kindergartenissa on tarjolla sangen kalsa pari; minä ja markkinavoimat. Jätän tämän annoksen tilaamatta.

Vasemmistoliitto on hallituksessa siksi, että ainoastaan sieltä käsin voi asioihin todella edes yrittää vaikuttaa. Samasta syystä Soinin poppoo on oppositiossa, vaikka valtaa olisi vaalien jälkeen ollut otettavissa ;-)

Käyttäjän Juha-PekkaVaarala kuva
Juha-Pekka Vaarala

Lin ja kommentaattoreiden innoittamina jotain aivan muuta: ajattelemisen aihetta!

- Tarvitsevatko työnantajat ja työntekijät toisiaan yhtä paljon?
- Tuntuuko eripuran lietonta ja vastakkainasettelu vastenmieliseltä?
- Vieläkö vapaus, veljeys ja tasa-arvo ovat arvomaailmasi perusta?
- Etsitkö innoitusta innovaatioille?
- Kannatko huolta perheesi hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta?
- Ovatko puhdas ympäristö, sosiaalinen hyvinvointi ja vakaa talous yhtäläisesti tavoittelemisen arvoisia?

Käyttäjän PekkaSavolainen kuva
Pekka Savolainen

J-P Vaarala asettaa ikäviä, perimmäisiä kysymyksiä, joista yhteenkin kielteisesti vastaamalla tekee itsestään pellen, libertaarin tai muuten vain ikävän ihmisen...
Yhteinen missio on ollut hukassa niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalisti jo jonkin aikaa. Suomea ajatellen lähihistorian suuria yhdistäjiä ovat olleet Talvi- ja Jatkosota, jälleenrakennus ja hyvinvointivaltion luominen.
Sotaa en oikein yhdistäjäksi kaipaa, mutta niin kansallisia kuin globaalejakin yhteisiä haasteita on enemmän kuin kyllin, jos vain haluamme individualismiksi meikatun itsekkyyden poteroista hivenenkin kurkistaa. Jos olisin pessimisti, niin uskoisin, että aikanaan ihmissuvun viimeiset edustajat toteaisivat, että raha ei kelpaa täysipainoiseksi ravinnoksi, vaikka paperi kuitupitoista olisikin ;-)

Mellu Luhtanen

Jaaha. Totean vain lyhyesti, ettei näihin äärivasemmiston vihanlietsontoihin kannata osallistua sen paremmin kuin äärioikeistonkaan vastaaviin.

Mikäli näistä äärilaidoista joku pääsisi määräävään asemaan, tässä maassa ei olisi kiveä kiven päällä eikä yhtään voimassa olevaa ihmisoikeuspykälää.

Käyttäjän jojalonen kuva
Jussi Jalonen

Palkansaajat, no. Olennaisempi kysymys on, miksi helvetissä _kukaan_ äänestäisi Kokoomusta?

Kokoomus ei ole onnistunut edes yhdessäkään niistä tehtävissä missä oikeistopuolueiden pitäisi olla perinteisesti hyviä. Maanpuolustus on ajettu lähes alas. Yliopistosektoria ja kansansivistystä halveksutaan samaan aikaan kun rahaa syydetään brändityöryhmiin ja tusinafilosofien nollatutkimukseen. Poliisilaitos on romutettu. Kansallisomaisuutta on yksityistetty. Talous on lamassa. Puolue halveksii jopa avioliitto-instituutiota ja on ehdottanut leskeneläkkeiden poistamista.

Entisen isänmaallisen konservatiivipuolueen eduskuntaryhmässä istuu suu messingillä tuomittuja väkivaltarikollisia, julkijuoppoja ja muuten vain tärähtäneitä. Nuorisojärjestö on täydellinen avohoito-osasto.

Oli aika, jolloin Kokoomus oli käypä valinta vaaliuurnilla, mutta se aika on iäksi mennyt.

Siunatuksi lopuksi pitää vielä todeta, että jos Li Anderssonilla lukisi puoluekantansa kohdalla "Perussuomalaiset", niin Puheenvuoron seurakunta olisi läiskyttänyt tälle kirjoitukselle riemukkaasti karvaisia käsiään. Soinin puolueen jäsenethän ovat ainoita, joille täkäläinen älymystö on antanut virallisen valtakirjan Kokoomuksen haukkumiseen.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

Olipa Jaloselta erittäin osuva kommentti joka oikeastaan tyhjensi pajatson. Hauska oli viimeinen kappale jossa viitattiin avauskirjoitukseen, jos puolueen paikalla olisikin Ps, eikä vas.liitto.

Jyri Terttu

En ole antanut kenellekään valtakirjaa Kokoomuksen haukkumiseen. Oli ihan pakko korjata.

Kalevi Wahrman
Jyri Terttu

Luinpa tänään Hesarin yleisönosastoa. No, siellähän vasemmistonuoret Andersson ja Koivulaakso paasasivat äärioikeistosta. Vasurit tuntuvat keskittyvän parinkymmenen nahkapään jahtaamiseen ja unohtavat puolueen joskus muinoin ajaneen työläisten ja vähäosaisten asiaa. Melkoista!

Sakari Pulkkinen

Eikö olisi jo syytä muuttaa puolueen nimi "Vasemmistiliitto" muotoon "Vasemmistofeministit"....

Matias Gerlich

Palkansaajan ei kannata myöskään lähteä enää Otto-Ville Kuusisen viitoittamalle tielle.

Kalevi Wahrman

täältä vähän lisätietoa:
Kansan Ääni 1/2013: Ahneudelle on pantava heti stoppi!
Yhteiskunta kuohuu. Meillä on 400 000 työtöntä. Euroopassa näitä pääoman uhreja on 20 miljoonaa. EK:n ja oikeiston yritykset työelämän romuttamiseksi voimistuvat. Työtä syntyy kuitenkin vain, jos ihmiset voivat hyvin. Järjestys on palautettava. Kansan Ääni 1/2013 on tiivis paketti tuoreita ajankohtaisia asioita, taloutta, filosofiaa, historiaa ja kansainvälisiä aiheita.

http://www.kansanaani.net/

Käyttäjän MarkoLeppnen kuva
Marko Leppänen

No, vaikka siksi äänestävät Kokoomusta, kun vasemmalla ei ole vaihtoehtoa tarjottavana.

Teillä vasemmistossa ei ole mitään aatetta tai näköalaa millainen tulevaisuus pitäisi luoda. Paapotaan kaikkia puidenhalaajia, maahanmuuttajia, sosiaaliturvaa jne. Töitä tässä kaivataan, ja mieluiten teollisuuteen.

Katsos Li semmonen v****taa Suomalaista duunaria, kun sen työllä pitää elättää, ensin pöhöttyneet omat organisaatiot ja sitten vielä kaikki siivelle tulijat. Oma palkka ei sitten riitä mihinkään.

Niin ja kokoomus tai muukaan puolue ei ole vasemmistoliittoa huonompi tai parempi.

Käyttäjän egk kuva
erik gallen-kallela

Olet älykkään ja oikeudenmukaisen tuntuinen tyttö. Vasemmistoliitosta (lue huorapopulistipuolueesta) on sinulle pelkkää haitta urallasi.

Käyttäjän JuhaHkkinen1 kuva
Juha Häkkinen

Jos ajatus muotoillaan vasemmistolaisittain, eli yksityisen sektorin tulot ovat lähtökohtaisesti valtion omaisuutta josta voidaan pienillä prosenttiosuuksilla poiketa, yhteisöveron alennus voidaan "rahoittaa" poistamalla osa yritystuista. Nyt samaan aikaan yrityksiltä karhutaan järkyttävä määrä veroja ja toisaalta jaetaan yritystukia. Otetaan toisesta taskusta satanen ja palautetaan toiseen taskuun muutama kymppi. Pelataan miinussummapeliä, jossa häviäjän kokema tappio on suurempi kuin voittajan saama hyöty. Toisaalta näin päästään pyörittämään virkamiesarmeijaa, joka tukipäätöksiä käsittelee.

Yhteisövero on OECD:n mukaan talouskasvun kannalta haitallisin vero: http://kauppakamari.fi/2013/02/22/yhteisovero-hait...

Mistä kirjoittaja arvelee vuokratyöfirmojen suosion johtuvan? Koetko että palkkaaminen Suomessa on helppoa, halpaa ja riskitöntä?

"Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä oikeiston ajamasta työmarkkinapolitiikasta. Käytännössä sen voi kiteyttää kolmeen kärkivaatimukseen: enemmän töitä, vähemmän palkkaa ja vähemmän veroja." Hyvä kiteytys. Enemmän töitä ja työpaikkoja Suomeen, vähemmän palkkaa tekemättömistä töistä ja todellakin, vähemmän veroja.

Sonja Witting

Haluammeko hajauttaa hyvinvointiyhteiskunnan?!? Kvartaalitaloudessa lama on sisäänrakenettu, kuten joku tässä totesikin. Suhdannetyöttömyys muuttuu rakennetyöttömyydeksi ja palkat laskevat niin, ettei yhdelllä kokoaika työlllä saa toimeentuloaan. Ikävää on nähdä että vapaiden markkinoiden puolesta puhuvat yksityistävät kaikki tuotokset ja tulot, samalla tappiot sosialisoidaan ja kun palvelut yksityistetään lasku säästöistä siirtyy palvelun käyttäjiin, jolloin köyhät jää ilman.Pankki- ja sijoitusalan tappiot sosialisooidaan.
Totuus vaan on, ettei kaikesta voi tienata rahaa ja se on juuri hyvinvointia, että on kuntapalveluita ja turvaverkko sairaille & köyhille. Tuloerot kun vaan kasvaa, samalla kun asenteet kovenevat ja päättäjät vieraantuvat "normaali elämästä". Politiikkojen tehtävä on verottaa esim pääomatuloja ja säännellä finanssivetoista markkinaa. Näin ei voisi enää tienata miljoonia lamalla ja harmaalla taloudella jne. Eli poliitikkojen pitäisi palvella kansaa EIKÄ MARKKINATALOUTTA, josta tullut jumalasta seuraava poliitikoille. 
Pahimillaan ollaan kohta kun Intia, missä kyllä on miljonäärejä ja todella rikkaitakin, mutta miljoonia köyhiä ja sairaita, haluammeko samaa?!?
Edellisille kommentoijille: olen äänestäänyt vasemostoa enkä ole koskaan elänyt tuilla, en ole homo, enkä mamu :-)

Käyttäjän jukkav kuva
Jukka Väisänen

Vaikka en poliittisesti olekaan lähelläkään kokoomuslaista maailmankuvaa, niin silti minusta olisi syytä kohdella kunnioittavasti erimielisiä.

Juha Petri Heinola

Jos täytyisi valita Kokoomuksen tai nykyisen vasuriliiton väliltä, niin ääneni menisi kokoomukselle. Kokoomus sentään ei esitä olevansa työväen ja suomen kansan puolella vaan on aidosti työläisiämme vastaan EU:n saappaita nuollen.

Nykyinen vasemmistoliitto on kokoomuksen kiltti käsinukke ja tukee täysillä rahan syytämistä EU-kaivoon. Vasemmistoliitto petti kaiki vaalilupauksensa ja kusi dunariäänestäjiensä naamalle lähtiessään hallitukseen kokoomuksen orjaksi, vaikka ennen vaaleja vastusti voimakkaasti Kreikkatukia.

Ja siksi nämä vasurien naurettavat avaukset, joissa ollaan niin olevinaan kokoomusta vastaan jaksavat naurattaa. Hallituksessa äänestävät kiltisti juuri niin kuten katainen kulloinkin käskee.

Minun ääneni menee perussuomalaisille. Vaikka he ovat kaukana täydellisyydestä, mutta silti eniten nykypuolueista SYNTYPERÄISEN suomalaisen puolella.

Juha Petri Heinola

Marko Leppänen: - "Katsos Li semmonen v****taa Suomalaista duunaria, kun sen työllä pitää elättää, ensin pöhöttyneet omat organisaatiot ja sitten vielä kaikki siivelle tulijat. Oma palkka ei sitten riitä mihinkään."

Täydellinen kommenti ja juuri kuin omista ajatuksista. Ja tuossa syy persujen kannatukselle. Me suomalaiset tarvitsemme itse vähät rahamme.

Juha Petri Heinola

Li Anderson: "Tällaisen politiikan laaja kannatus työntekijöiden piirissä ei siksi lakkaa hämmästyttämästä."

Eikä työntekijöitä lakkaa hämmästyttämästä, kuinka heidän historiallinen puolustaja ja punaisen lipun kantaja vasemmistoliitto istuu hallituksessa kokoomuksen kilttinä käsinukkena verorahojamme Kreikkaan syytäen ja jatkuvasti kokoomushallitukselle luottamuksen antaen.

Viimeisessä välikysymyksessä Vasemmistoliiton edustajat antoi kokoomuksen politiikalle täyden luottamuksen.

Vitsi on siinä, että viime vaaleissa vasemmistoliittoa äänestänyt kokoomuksen vastustaja äänestikin kokoomuksen politiikan puolesta. Kuka olisi uskonut?

Käyttäjän SaaraHuttunen kuva
Saara Huttunen

Kysymys, jota meidänkin kaveripiirissä on mietitty. Mahdollisesti ihmiset kuvittelevat tulevansa itse paremmaksi äänestäessään ns. voittajia. Myöskin kokoomuksella on varaa mittaviin vaalikampanjoihin ja usein juuri kokoomuksen edustajia äänestetään juuri ns. pärstäkertoimella. He saavat kerättyä listoilleen nämä huolitellun näköiset naiset ja kiiltokuvapojut. Vaikka toki ulkonäkö ei ole sidoksissa osaamiseen ja poliittiseen uskottavuuteen näinkään päin.

Tapani Porola

Li Andersson kirjoittaa:
"Vieläkin törkeämpää on, että kun kokoomuksenkin kannattama talouskuri ja julkistalouden leikkaukset osoitetaan toimimattomaksi tavoitteisiinsa nähden taloustieteilijöiden toimesta sekä Kreikan esimerkin kautta, Olli Rehn pyytää päättäjiä ja tiedeyhteisöjä olemaan näistä tutkimustuloksista hiljaa julkisessa keskustelussa."

Lyhyesti pähkinänkuoressa Li, kuinka lopettaisit valtion velkaantumisen?

http://velkakello.fi/

Tuo on kaikki tulevilta veronmaksajilta kupattua rahaa. Miten kauan annetaan nykymenon jatkua?

Käyttäjän TimoNrhi kuva
Timo Närhi

Taloudellinen huoltosuhde huononee ja verotus kiristyy koko ajan. Pitää olla hullu, jos hyväksyy myös jatkossa sen, että jouten olo on työntekoa kannattavampaa. Kohta ei työt kiinnosta enää keskituloisiakaan..

Toimituksen poiminnat